Generalități
În conformitate cu legislația de protecția datelor în vigoare (GDPR și legislația națională aplicabilă), vă prezentăm mai jos Politica cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale, în calitate de vizitator al website-ului nostru https://www.dehalo.ro/
Prin “noi” se înțelege compania noastră iar detalii despre noi regăsiți la finalul acestui document.

Date colectate și scopul prelucrării lor

Colectăm și prelucrăm date personale pe care ni le transmiteți în mod voluntar, atunci când doriți să luați legătura direct cu noi, pentru suport și asistență (întrebări/clarificări cu privire la serviciile noastre, cereri de ofertă, feedback, etc.). Astfel, de regulă prelucrăm date de identitate (nume, prenume), date de contact (email, tel) și /sau date legate de profesie (ex: compania la care lucrați).
Colectăm automat și prelucrăm alte date personale prin intermediul sistemelor informatice și a cookie-urilor (date precum IP, locația geografică, setări de browser, durata vizitei, navigare pagini website, etc.), cu scopurile de a asigura securitatea administrării în sensul diagnosticării problemelor de conectivitate și prevenirea fraudelor precum și de a analiza aspecte legate de vizitatorii website-ului (locații geografice, preferințe navigare, etc.) pentru îmbunătățirea acestuia. Bazele legale de prelucrare sunt consimțământul dumneavoastră (ex: prelucrare cookie-uri), interesul nostru legitim (ex: colectare automată date), execuția contractului (ex: cereri de ofertă în vederea contractării serviciilor noastre) sau îndeplinirea unei obligații legale.

Păstrarea datelor și transfer către terțe părți
Păstrăm datele dumneavoastră personale pe o perioadă care nu este mai mare decât cea necesară îndeplinirii scopurilor menționate, în conformitate cu cerințele legale și cu programul intern de retenție a datelor.
Datele colectate direct de la dumneavoastră nu sunt transferate niciunei terțe părți, în mod standard, cu excepția furnizorilor care ne asigură serviciile suport pentru buna desfășurare a activității (ex: mentenanță website, suport tehnic IT).
Doar dacă este necesar, vom transmite datele dumneavoastră către diverse autorități, instituții publice, avocați, auditori, consultanți externi – exclusiv in măsura in care este nevoie ca acestea sa fie cunoscute sau prelucrate conform cerințelor legale aplicabile, inclusiv atunci când ne exercităm dreptul nostru de apărare în fața unor reclamații / litigii.
Datele dumneavoastră personale nu părăsesc în mod standard spațiul UE, iar atunci când acest lucru este realizat, ne asigurăm să existe protecții adecvate (decizii de adecvare,Privacy Schield, etc.).

Securitatea datelor
Securitatea datelor este unul din obiectivele noastre importante, acoperind subiecte precum confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea acestora. Prin măsuri organizatorice și tehnice bine stabilite, ne asigurăm că datele dumneavoastră sunt protejate.

Drepturile dumneavoastră
În baza prevederilor legale aplicabile în materie de protecția datelor, aveți următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces la date (ne puteți solicita oricând informații cu privire la datele prelucrate)
  • Dreptul de rectificare a datelor (ne puteți solicita update-ul datelor deținute de noi)
  • Dreptul de ștergere a datelor (în conformitate cu cerințele aplicabile, ne puteți solicita ștergerea datelor)
  • Dreptul de obiecție cu privire la prelucrarea datelor
  • Dreptul de portabilitate a datelor
  • Dreptul de obiecție cu privire la decizii automate și profilare, care pot avea efecte semnificative
  • Dreptul de a vă adresa direct Autorității de Supraveghere, în vederea depunerii unei plângeri (www.dataprotection.ro)

Ne rezervăm dreptul de a modifica aceasta Politică ori de cate ori considerăm că este necesar si vă invităm să o parcurgeți în mod regulat.

Date de contact
S.C. DEHALO® SRL
Str Traian nr 63, 400475, Cluj-Napoca
contact@dehalo.ro
Tel: 0747 12 77 12